Uroczyste Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe

21 grudnia 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział - na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - w uroczystym Wojewódzkim Spotkaniu Opłatkowym.