Uniwersytecka Komisja Nauki

Prof.dr hab. Jerzy Jaroszewski, Prorektor ds. nauki w dniu 15 .01 2016 r. będzie reprezentował UWM na posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki.

Program spotkania :

1. Wystąpienie dr hab.Teresy Czerwińskiej oraz dra Piotra Dardzińskiego wiceministrów nauki i szkolnictwa wyższego.

2. Ewaluacja jednostek naukowych w 2017 r.

3. System POL-on i jego wdrożenie, w szczególności w aspekcie ewaluacji jednostek naukowych.

4. Publikowanie w systemie otwartego dostępu i problemy z tym związane.

5. Finansowanie badań naukowych na uczelniach.