Uniwersytecka Komisja Nauki

W dniach od 5.06 do 7.06. 2014r. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski będzie brał udział w obradach Uniwersyteckiej Komisji Nauki.

Spotkanie odbędzie się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Program spotkania obejmuje dyskusję na temat :

Sesja I. Finansowanie badań

Sesja II. Ocena parametryczna jednostek naukowych.

Sesja III. Ocena czasopism naukowych.

Sesja IV. Finansowanie badań i infrastruktury.

Sesja V. Umiędzynarodowienie badań i studiów.