Światowy Dzień Wody i Jubileusz 120-lecoa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

W diu 16 marca 2017 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki będzie uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Wody i Jubileuszu 120-lecoa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.