Spotkanie w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitali

W dniu 26 marca 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w spotkaniu w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitali wchodzących w skład Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Szpitali Specjalistycznych.