Spotkanie opłatkowe z Profesorami Seniorami UWM

W dniu 18 grudnia 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki oraz Prorektorzy i Dziekani Wydziałów wezmą udział w spotkaniu opłatkowym z Profesorami Seniorami naszego Uniwersytetu.