Spotkanie Komitetu Sterującego Sieci BSRUN oraz Annual BSRUNForum

W dniach 20-21 kwietnia br. prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Prorektor ds. nauki UWM w Olsztynie weźmie udział w spotkaniu Komitetu Sterującego Sieci BSRUN (Baltic Sea Region University Network) oraz w corocznym Forum Sieci pt. "University Mergers", które odbędą się w Uniwersytecie Warszawskim.

BSRUN- Baltic Sea Region Universaity Network