Spotkanie Kolegium Rektorskiego z Kolegium Dziekańskim

16 stycznia odbędzie się spotkanie Kolegium Rektorskiego z Kolegium Dziekańskim, którego przedmiotem będzie podsumowanie działalności Uniwersytetu w minionym roku oraz omówienie zadań przewidzianych do realizacji w 2015 r.