Spotkanie z dziekanami

26 września o godz. 900 Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM organizuje spotkanie z dziekanami wydziałów.

Będzie ono poświęcone wyjaśnieniu wątpliwości związanych z  metodyką sporządzania wydziałowych planów finansowych.