Spotkanie z dziekanami

W dniu 16 września  2014 r., o godz. 1300 odbędzie się spotkanie Kolegium Rektorskiego z Kolegium Dziekańskim, którego przedmiotem będą m.in. zmiany związane z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; aktualny stan wdrożenia projektu w zakresie informatyzacji Uczelni oraz program działań w Uczelni na najbliższy okres (tematyka posiedzeń Senatu).