Spotkanie z dziekanami

Kolegium rektorskie spotka się z kolegium dziekańskim w dniu 7 maja br. (środa) o godz. 14.00 w sali 102 w rektoracie. Przedmiotem spotkania będą sprawy bieżące.