Spotkanie i debata ekspercka organizowana przez MPEC

W dniu 6 października 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w spotkaniu informacyjnym połączonym z debatą ekspercką nt. projektu budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej, powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych, zapewniającej odzysk energii i dostawy ciepła dla mieszkańców Olsztyna.