Spotkanie Członkowów Konsorcjum Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia

W dniu 2 października br. o godz. 12:00 w budynku Rektoratu przy ul. Oczapowskiego 2, sala 102 odbędzie się spotkanie członków konsorcjum Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia.

Celem spotkania będzie wypracowanie wspólnej strategii dotyczącej realizacji celów badawczych określonych we wniosku projektu EnFoodLife. Projekt został zamieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej(PMD IB).