Seminarium "Nauka wobec wyzwań rozwoju"

25 stycznia 2016 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udzial w uroczystym Semianrium "Nauka wobec wyzwań rozwoju" z okazji 70-lecia Urodzin prof. dr. hab. inż. Michała Kleibera, czł. rzecz. PAN.