Przekazanie inkubatorów dla Pracowni Komórek Macierzystych

O godzinie 12:00 w Pracowni Medycyny Regeneracyjnej Banku Komórek Macierzystych w Szpitalu Uniwersyteckicm (10-082 Olsztyn, Warszawska 30) odbędzie się uroczystość przekazania przez Fundację na Rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych inkubatorów na własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W uroczystości udział weźmie dr hab. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia UWM.

Inkubatory stanowić będą wyposażenie pracowni badań nad ludzkimi komórkami macierzystymi i zostaną wykorzystywane do prowadzenia badań nad regeneracją komórek nerwowych oraz komórek związanych z kręgosłupem. Przekazany przez Fundację na Rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych sprzęt pozwoli dwukrotnie przyspieszyć prowadzone badania (procedura będzie dostępna dla większej grupy chorych), włączając także grupę chorych w zaawansowanej postaci SLA.