Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

W dniach 26-28.06.2014 r. w UWM odbędzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W jej skład wchodzą prorektorzy do spraw finansowych polskich uniwerytetów.

Obowiązki gospodarza będzie pełnił Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju, dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM.