Posiedzenie Senatu i Konwent

Posiedzenie Senatu i  Konwent UWM

 Przewidywany porządek obrad

 Część I

1. Zmiana Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Sprawy bieżące, w tym: sprawy kadrowe, stanowisko Senatu w sprawie powoływania kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych, sprawy dydaktyczne, sprawy pozostałe.  

Część II

Zasady finansowania projektów w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Druga część spotkania będzie wspólnym posiedzeniem Senatu Uniwersytetu oraz Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

UWAGA: miejsce obrad: Centrum Edukacji Technologicznej Stara Kotłownia przy ul. Prawocheńskiego 9 (piętro I, sala nr 102) godz. 1200.