Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

Zapraszamy na posiedzenie Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 roku  w Rektoracie w sali 102 (dawna Sala Posiedzeń Senatu).