Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

Zapraszamy na posiedzenie Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 roku  w Rektoracie w sali 102 (dawna Sala Posiedzeń Senatu).