Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

Zapraszamy na posiedzenie Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2014 roku o godz. 13.00 w Rektoracie w Sali Posiedzeń Senatu.