Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Kadrowych

Prof. Grzegorz Białuński, Prorektor ds. Kadr w dniu 18.05.br. o godz. 13.00 weźmie udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Kadrowych.