Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia weźmie udział  w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, która odbędzie się 26 stycznia br. o godz. 8.30 w sali 102 przy ul. Oczapowskiego 2 (budynek rektoratu).

W porządku obrad m.in.:

1. Sprawozdanie z oceny jakości kształcenia na rok akademicki 2014/2015.

2. Raporty z badania losów zawodowych absolwentów – studia z perspektywy absolwenta rocznika 2013/2014 oraz badania opinii pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie.

3. Raport z pracy Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia za rok akademicki 2014/2015.