Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia weźmie udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych. W porządku obrad m.in.: projekty uchwał Senatu UWM w Olsztynie w sprawie zmian efektów kształcenia poziomów i profili kształcenia na dotychczas prowadzonych kierunkach oraz w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich (stacjonarnych i niestacjonarnych) w 2015 roku.