Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia weźmie udział w wspólnym z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych. W porządku obrad m.in.: sprawozdanie z oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2013/2014; raport z pracy Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/2014; dokumentowanie efektów kształcenia – ramowa procedura oceny jakości programu kształcenia i programu studiów oraz zasad weryfikacji efektów kształcenia; informacja o wstępnych propozycjach wydziałów dotyczących zmian w ofercie kształcenia na rok akademicki 2016.