Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia i studentów weźmie udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, które odbędzie się 21 lutego 2017 (wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 102, ul. M. Oczapowskiego 2 (budynek rektoratu, I piętro).

W porządku obrad m.in.:

  1. Projekty Uchwał Senatu UWM w Olsztynie w sprawie zmian efektów kształcenia niektórych kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia
  2. Studia dualne – kształcenie prowadzone przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i praktyk zawodowych u pracodawcy.
  3. Propozycja zmian w ofercie dydaktycznej na rok akademicki 2018/2019.