Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia weźmie udział w wspólnym, z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, które odbędzie się 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 102, ul. M. Oczapowskiego 2 (budynek rektoratu, I piętro).

 

W porządku obrad m.in.:

  1. Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie zmieniającej Uchwałę Nr 773 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 września 2015 roku w sprawie  zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akademickim (projekt w załączeniu).
  2. Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych za rok akademicki 2015/2016.
  3. Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016.