Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. Kształcenia weźmie udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, która odbędzie się 19 kwietnia 2016 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 102 (budynek rektoratu).

.

 W porządku obrad m.in.:

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 869 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 marca w sprawie Uchwałę Nr 869 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria przetwórstwa żywności, komunikacja międzykulturowa w Europie, lingwistyka w biznesie, logopedia, mechatronika.
  2. Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku mechatronika (studia drugiego stopnia).
  3. Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo.
  4. Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie.
  5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia III stopnia w roku akademickim 2016/2017.
  6. Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie limitu przyjęć kandydatów na stacjonarne środowiskowe studia III stopnia, prowadzone w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, w roku akademickim 2016/2017.
  7. Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie limitu przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia, w roku akademickim 2016/2017.
  8. Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia, w roku akademickim 2016/2017.
  9. Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia, w roku akademickim 2016/2017.