Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia weźmie udział  w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, która odbędzie się 15 marca 2016 roku o godz. 8.30 w budynku rektoratu.

 

W porządku obrad m.in.:

 Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia tworzonych kierunków studiów .

Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM  w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie (zmiana efektów kształcenia kierunków: budownictwo - studia  I i II stopnia, gospodarka przestrzenna - studia II stopnia, turystyka i rekreacja - studia I stopnia).

Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztyniezmieniającej Uchwałę Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie(zmiana efektów kształcenia kierunku ochrona środowiska - studia II stopnia – Wydział Nauk o Środowisku).

Projekty uchwał Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia w roku akademickim 2016/2017 .

Projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne środowiskowe studia III stopnia, prowadzone w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, w roku akademickim 2016/2017.