Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski Prorektor ds. kształcenia weźmie udział 21 października br. w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych. W porządku obrad m.in. zaopiniowanie sprawozdania z działalności dydaktycznej Uczelni za rok akademicki 2013/2014 oraz raport z rekrutacji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2014/2015.