Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM Prorektor ds. kształcenia weźmie udział w wspólnym posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (godz. 10.00, sala 102 w rektoracie).