Posiedzenie Senacka Komisja ds. Kadrowych

Prof. Grzegorz Białuński, Prorektor ds.kadr weźmie udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Kadrowych w dniu 20.04.2016 r.o godz. 13.00.