Posiedzenie Rady Naukowej Konsorcjum Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia „EnFoodLife”

W dniu 20 maja br. (środa) o godz. 12:00 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, sala 102 odbędzie się posiedzenie Rady Naukowej Konsorcjum Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia „EnFoodLife”.

Głównym tematem spotkania będzie omówienie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w odniesieniu do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz wypracowanie strategii dotyczącej maksymalnego udziału partnerów Konsorcjum „EnFoodLife” w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych  określonych we wniosku projektu. Udział w spotkaniu zapowiedział Pan Mateusz Gaczyński, Z-ca Dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.