Posiedzenie Rady MUCI

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia i studentów weźmie udział w spotkaniu Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji , które odbędzie się 24 lutego 2017 roku w Uniwersytecie Warszawskim.