Posiedzenie komisji konkursowej

 Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia i studentów będzie uczestniczył 22 września br. w posiedzeniu komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.