Otwarcie Centrum Badawczego "Konwersja Energii i Źródła Odnawiane" Polskiej Akademii Nauk

17 września 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w uroczystym otwarciu Centrum Badawczego "Konwersja Energii i Źródła Odnawiane" Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą.