Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. "Religia w kontekście kulturowym"

 Informacja na stronie: http://dzienmiedzykulturowy.blogspot.com