Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ochrona Dóbr Kultury. Aktualne problemy"

Prof. Grzegorz Białuński Prorektor ds. kadr otworzy Ogólnopolska Konferencję Naukową pt."Ochrona Dóbr Kultury. Aktualne problemy "

Organizatorem Konferencji jest Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego oraz Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

wraz z Archiwum i Muzeum UWM przy współudziale Studenckiego Koła Nukowego Prawa Wyznaniowego FIDES.