Odpust Pokrowa Matki Bożej w Parafii Greckokatolickiej w Olsztynie

W dniu 17 października 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udziałw Odpuscie Pokrowa Matki Bożej w Parafii Greckokatolickiej w Olsztynie. Uroczysta liturgia będzie celebrowana przez Metropolitę Przemysko-Warszawskiego ks. abp. Jana Matryniaka.