Obrady Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP

W dniach 12-13 października 2017 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki będzie brał udział w obradach Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.