obchody Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

W dniu 24 lipca 2017 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział obchodach Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.