Obchody Dnia Absolwenta

12 września 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w obchodach Dnia Absolwenta. Obchody organizuje Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z okazji 70-lecia Państwa Polskiego na Warmii i Mazurach, 65-lecia nauki i szkolnictwa akademickiego na Warmii i Mazurach oraz 25-lecia absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego.