I Międzynarodowa Konferencja "Zakon Krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a tereźniejszość"

Prof. Grzegorz Białuński, Prorektor ds. kadr - przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji - otworzy  I Międzynarodową Konferencję

" Zakon Krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość "

Organizatorzy Konferencji :

JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki,

Prezes Mazurskiego Centrum Kongresowo-Wypoczynkowego "Zamek Ryn" Andrzej Dowgiałło.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli :

Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego bp Bruno Platter,

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas