"Kresowiacy "Klub Regionalny Stowarzyszenia Absolwentów UWM

w dniu 5.06.204 r. o godz. 14oo Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Grzegorz Białuński weźmie udział w spotkaniu inauguracyjnym  Klubu Regionalnego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie "KRESOWIACY."

Wykład okolicznościowy pt. Świat dawnej sztuki oglądany oczami warszawiaka z Kresów prof. dr Mariusza Karpowicza" wygłosi prof. zw. dr hab. Krystyna Stasiewicz.