Konferencja "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce"

Szczegółowe informacje:

http://ozkr2014.konferencja.org/