Konferencja „Train professors to teach”

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM Prorektor ds. kształcenia będzie przebywał w Gdańsku na konferencji pt. „Train professors to teach” – Wokół zaleceń UE dotyczących edukacji nauczycieli akademickich i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów poza systemem edukacji formalnej organizowanej przez Uniwersytet Gdański oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.