Konferencja - „Stare media” w dobie „nowych mediów”

Rok 2025 ostatnim rokiem polskich gazet? W 2011 r. Future Exploration opublikował raport o tym, kiedy "wyginą" gazety papierowe na świecie. Czy grozi nam unicestwienie tradycyjnych mediów?

Medioznawcy są raczej zgodni, że jest to mało prawdopodobne. Niewątpliwie jednak muszą one dostosować się do nowej rzeczywistości coraz mocniej dominowanej przez sieć internetową. Warto więc podkreślić, że Internet znacząco wpływa na wszystkie istniejące media. Podobnie jak w momencie pojawienia się telewizji, radio musiało przejść proces znaczącej transformacji, tak teraz wszystkie media stoją w obliczu wyzwania – dostosuj się do nowej rzeczywistości, znajdź swoją niszę albo będziesz skazany na marginalizację.

Organizatorem międzynarodowej konferencji „Stare media" w dobie „nowych mediów" – o strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do nowej rzeczywistości medialnej jest Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Planowany termin konferencji 2-3 czerwca 2014. Więcej na stronie internetowej konferencji.

Oprócz prezentacji referatów, podczas konferencji zostaną zorganizowane spotkania dyskusyjne, podczas których uczestnicy paneli będą mogli porozmawiać, np. na temat możliwości współpracy między osobami, zajmującymi się podobną problematyką czy też tworzenia wspólnych grup badawczych. Będzie to również czas na wymianę doświadczeń i omówienie problemów naukowych, z którymi referenci zetknęli się podczas swoich badań.