Konferencja "Sprawiedliwość, solidarność i społeczna odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych. 15-lecie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju"

 Informacje na stronie: http://www.pl.ism.uw.edu.pl/pieniezno