Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich PUT

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia i studentów w dniach 20-22 października 2016 r. weźmie udział w Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych, która odbędzie się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.