Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych

Prof. Jerzy Przyborowski Prorektor ds. kształcenia oraz prof. Janusz Piechocki Prorektor ds. studenckich wezmą udział w dniach 23-25 października 2014 r. w Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych. Organizatorem konferencji jest Politechnika Świętokrzyska.