Konferencja ogólnopolska "Dokąd zmierza społeczność lokalna? ..."

W dniu 26 marca 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki dokona uroczystego otwarcia ogólnopolskiej Konferencji "Dokąd zmierza społeczność lokalna? W kręgu edukacji, aktywizacji i potencjalności". Konferencja jest organizowana przez Katedrę Dydaktyki i Historii Wychowania Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.